Wat betekent CRI?

Wat is CRI

Wat is CRI?

Color Rendering Index (CRI) wordt gebruikt om te meten hoe kleuren er voor het menselijk oog uitzien. Het geeft weer hoe natuurgetrouw kleuren worden weergegeven onder een kunstmatige lichtbron in vergelijking met een natuurlijke lichtbron (de zon).

De CRI biedt een schaal van waarden tot 100, waarbij 100 (de zon) de beste kleurweergave-lichtkwaliteit is en een waarde onder de 60 een zeer slechte kleurweergave vertegenwoordigt.

Hoe hoger de CRI-waarde hoe beter de kunstmatige lichtbron kleuren nauwkeurig weergeeft.

CRI-waarden helpen ons te bepalen in hoeverre een kunstmatige lichtbron kleuren nauwkeurig en getrouw voor het menselijk oog kan weergeven.

“Nauwkeurige kleurafstemming” betekent dat een kleur onder kunstlicht net zo waarheidsgetrouw zichtbaar wordt alsof u ernaar kijkt onder natuurlijk zonlicht.

Hoe wordt CRI berekend?

De waarde van CRI voor een lichtbron wordt berekend door kleuren te testen. De “Commission Internationale de l’éclairage” (CIE) heeft een schaal van 8 CIE-standaardkleurmonsters voor de CRI-methode vastgesteld. Er zijn nog eens 7 speciale CIE-kleuren die kunnen worden gebruikt, wat een totaal van 15 kleurstalen oplevert.

 Colour Rendering Index Ra

De algemene kleurweergave-index kijkt naar de eerste 8 kleurindexen (Ri). Ra is het gemiddelde van de 8 Ri-waarden en wordt uitgedrukt als CRI met een maximale waarde van 100.

Speciale CRI verwijst naar de overige 7 kleuren (9 tot 15), inclusief de verzadigde kleuren en huidtinten.

De test omvat het vergelijken van 8 of alle 15 kleurmonsters onder de lichtbron en deze vervolgens vergelijken met een referentielichtbron, meestal zonlicht. De gemiddelde verschillen worden vervolgens met 100 afgetrokken om de CRI-waarde te verkrijgen. Daarom hebben lichtbronnen die meer “echte” kleuren weergeven hogere CRI-waarden, de gemiddelde verschillen tussen de lichtbron en het referentiezonlicht zijn kleiner.

De Daylight lampen getest met behulp van de volledige 15 kleurstalen, waaronder pastelkleuren, verzadigde kleuren en huidtinten voor meer nauwkeurigheid.

kleurentest